آموزش خط تحريري(مقدمه)
دوستان گرامي همانطور كه ميدانيدداشتن خطي خوش وزيبا يك امتياز براي هرفردباسواداست به طوري كه خط خوش ياخط بد به راحتي مي تواند مطالب شماراكاملا تحت الشعاع قراردهد. تصوركنيد مطالبي بسيارآموزنده ، مهم ، ويازيبايي را باخطي بد بنويسيد دراين صورت كمتركسي به نوشته هاي شما توجه مي نمايد .درصورتي كه چنانچه باخطي خوش وزيبا بنويسيد همه شيفته شما وخطتان ونوشته هايتان خواهندشد .
مادراين مكان مي خواهيم چگونه زيبانوشتن رابه شما بياموزيم درصفحات بعد چگونگي اين آموزش را بيان نموده ايم . ابتدا برروي ادامه مطلب رفته وصفحه نخست را مطالعه نماييد . باتشكر

برگرفته ازنسيم رضوان

بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|هنري | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com