ماشینهای ساده(اهرمها)ماشین ها ابزارهایی هستندکه ما برای آسان شدن کارها ازآنها استفاده می کنیم

ماشین ها را می توان به چنددسته تقسیم نمود:

1 – ماشین ساده

2 – ماشین مرکب

3 – ماشین پیچیده[ ادامه مطلب ... ]


نویسنده :hesami|درسي | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com