ضرب المثل (آش نخورده دهن سوخته)


هيچ ميدانيد ضرب المثل ها ازكجا وچگونه بوجود آمده اند ؟
آيا مي دانيد مفهوم اصلي ضرب المثلها چيست ؟
آيا تابه حال اين ضرب المثل را شنيده ايد كه :


آش نخورده ودهن سوخته


پس .......


[ ادامه مطلب ... ]


نویسنده :hesami|داستان | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com