عنوان خبرتبدیل دما
(شاخه: درسي)
ارسال شده توسط hesami
سه شنبه 20 دي 1390 - 19:06:16


درفایل فلش صفحه بعد میتوانید دماهای مختلف سلسیوس ، کلوین ،فارنهایت را به یکدیگر تبدیل نمایید کافی است تا عدد دماسنج راتغییر دهید
این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.110 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com