عنوان خبرتبدیل انرژی
(شاخه: کلیپ های آموزشی)
ارسال شده توسط hesami
جمعه 10 آبان 1392 - 16:20:38


قانون پایستگی انرژی بیان میکند که " انرژی درجهان خلق ونابودنمی شود بلکه از صورتی به صورتی دیگر تبدیل می شود"برای اینکه بفهمید انرژی ها چگونه به یکدیگرتبدیل می شوندبرروی وسایل مختلف این خانه کلیک کنید ونتیجه رامشاهده نمایید.

 


برگرفته ازسایت چیستااین خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.138 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com