عنوان خبرآموزش خط تحريري(مقدمه)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
جمعه 16 مهر 1389 - 12:02:31دوستان گرامي همانطور كه ميدانيدداشتن خطي خوش وزيبا يك امتياز براي هرفردباسواداست به طوري كه خط خوش ياخط بد به راحتي مي تواند مطالب شماراكاملا تحت الشعاع قراردهد. تصوركنيد مطالبي بسيارآموزنده ، مهم ، ويازيبايي را باخطي بد بنويسيد دراين صورت كمتركسي به نوشته هاي شما توجه مي نمايد .درصورتي كه چنانچه باخطي خوش وزيبا بنويسيد همه شيفته شما وخطتان ونوشته هايتان خواهندشد .
مادراين مكان مي خواهيم چگونه زيبانوشتن رابه شما بياموزيم درصفحات بعد چگونگي اين آموزش را بيان نموده ايم . ابتدا برروي ادامه مطلب رفته وصفحه نخست را مطالعه نماييد . باتشكر

برگرفته ازنسيم رضوان
این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.19 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com