عنوان خبرآموزش خط تحريري(درس دوم)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
شنبه 17 مهر 1389 - 19:15:22
چگونگي نوشتن حروف تخت كشيده وحروف تخت كوتاه
  به ادامه مطلب برويد تا با چگونگي نوشتن آن آشنا شويد
برگرفته ازنسيم رضوان


این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.23 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com