عنوان خبرآموزش خط تحريري(درس ششم)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
شنبه 6 آذر 1389 - 08:05:52

درس ششم :


آموزش نوشتن حروف (  س  و  ش   )


این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.41 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com