عنوان خبرآموزش خط تحريري(درس هفتم)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
چهارشنبه 1 دي 1389 - 18:24:09

درس هفتم از آموزش خط تحريري

چگونگي نوشتن حروف  ((ص ض ط ظ ))

يا حروف بيضوي


این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.47 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com