عنوان خبرآموزش خط تحريري(درس نهم)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
جمعه 1 بهمن 1389 - 10:37:22

درس نهم ازآموزش خط تحريري

چگونگي نوشتن حروف (( ع - غ ))این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.58 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com