عنوان خبرآموزش خط تحريري(درس دهم)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
دوشنبه 18 بهمن 1389 - 16:52:12


درس دهم ازآموزش خط تحريري

چگونگي حروف ((ف - ق))این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.64 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com