عنوان خبرآموزش خط تحريري(درس يازدهم)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
شنبه 14 اسفند 1389 - 19:38:14
درس يازدهم ازآموزش خط تحريري


چگونگي نوشتن حروف (( ك - گ ))

این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.69 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com