عنوان خبرآموزش خط تحريري(درس سيزدهم)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
پنجشنبه 8 ارديبهشت 1390 - 03:06:08 

درس سيزدهم از آموزش خط تحريري

چگونگي نوشتن حرف ((  ه  ))


این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.78 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com