ترفندی درویندوز7حتما تابه حال پیش آمده که خواسته باشید تعدادی فایل را در بین فایلهای مختلف انتخاب وسپس کپی یا کات ویا...... نمایید معمولا کلید Ctrl  را گرفته وبرروی فایلهای مورد نظر کلیک می کنید اما........اما این کارشاید کمی سخت باشد دراینجا باترفند جالب شمارا آشنا میکنم که راحت تر وسریعتر این کاررا انجام دهید .
ابتدا درمنوی فایل قسمت Tools رفته وگزینه  Folder Option  را انتخاب نمایید ویا اینکه در کنترل پنل Folder Option  را انتخاب کنید . سپس درسربرگ  View قسمت  Advanced settings  چک باکس use check boxes to select items  را فعال نمایید ودر آخر Apply  و  Ok  وتمام .
حال به محل مورد نظر برای انتخاب فایلهای مورد نظر بروید همانطور که خواهید دید موس برروی هرفایلی که برود کنار آن یک چک باکس بوجود می اید که با کلیک کردن آن انتخاب شده و میتوان تغییرات خودرا اعمال نمایید .
موفق باشید
بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|كامپيوتر | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com