نصب ویندوزxpهیچ تابه حال فکرکرده اید که چند بار سیستم شما بامشکل برخورد کرده است ؟
ویا اینکه دراین چند بار چنددفعه نیاز بوده تا شما ویندوزجدیدنصب کنید؟
وخوب البته تابه حال چقدر هزینه کرده اید تاویندوزجدیدنصب کرده اید ؟
واینکه آیا هربارکه سیستمتان رابرای نصب ویندوز به محلی برده اید چقدرنگران اطلاعات شخصی ومحرمانه خود بوده اید که مباداخدای ناکرده دست نااهلی نیافتاده باشد؟
پس آستین همت بالازده و........................ وشروع به کار کنید . شما که بیشتر مطالب کامپیوتررا ازطریق آزمون وخطا آموخته اید پس چرا این بار این راه را نمی آزمایید ؟ یعنی نصب ویندوز توسط خودتان ؟
کمی جرات داشته باشید وبا خود بگویید حالا که سیستمم خراب شده ونیاز به نصب مجدد ویندوزدارد پس خودم دست به کار می شوم فوق فوقش نمی توانم پس چیزی ازدست نداده اید ودوباره میبرید پیش همان کسی که می خواستید ببرید . اما اگر بشود وبتوانید این بار دیگر هم نصب ویندوزرا یادگرفته اید وهم اعتمادبه نفستان بالارفته . پس آموزش تصویری زیر را ملاحظه کنید وموارد آن را به خاطر بسپارید .
موفق باشید

بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|كامپيوتر | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com