ترفندی درویندوز7حتما تابه حال پیش آمده که خواسته باشید تعدادی فایل را در بین فایلهای مختلف انتخاب وسپس کپی یا کات ویا...... نمایید معمولا کلید Ctrl  را گرفته وبرروی فایلهای مورد نظر کلیک می کنید اما........


[ ادامه مطلب ... ]


نویسنده :hesami|كامپيوتر | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com