عنوان خبرنقش خيال
(شاخه: سرگرمي)
ارسال شده توسط hesami
دوشنبه 4 بهمن 1389 - 19:10:25


آياتابحال شده كه كمي حوصله تان سررفته باشد واعصابتان خورد؟؟؟؟؟؟؟

آياتابحال پيش آمده كه خواسته باشيد ازشدت ناراحتي والبته بي فكري
دفترتان را خط خط كنيد .؟؟؟؟؟؟؟؟؟


آيا تابحال باخود فكركرده ايد كه اي كاش مي شد صفحه دفتر يا كتابتان را خط خط كنيد
وبعد همه چيز دوباره به حالت اول دربيايد؟؟؟؟؟


آيا با خواندن مطالب بالا باخود گفتيد كه اي كاش مي شد كه صفحات اين سايت را
خط خط مي كردم تا مسئولش مي فهميد كه اينقدر نبايد اعصاب مارا  خط خط كند.... ؟؟؟؟؟


خوب حالا آيا مايليد تا صفحه سايت را خط خط كنيد تا دلتان خنك شود....؟؟؟؟؟؟؟

پس به ادامه مطلب برويد و......... خودتان بهتر مي دانيدخوب حالا اين شما واين هم صفحه مخصوص خيالبافي شما

هرچقدر كه مي خواهيد خط خط كنيد

موس تان را به پايين ببريد وانجام دهيد


خوب لذت برديد ؟؟؟؟
اعصابتان راحت شد؟؟؟؟؟

ديديد كاري نداشت؟؟؟

 
این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.61 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com