عنوان خبرخطای دید
(شاخه: کلیپ های آموزشی)
ارسال شده توسط hesami
يكشنبه 9 مرداد 1390 - 07:06:34


گاهی اوقات چیزهایی که دراطراف خود میبینیم آنهایی نیستند که فکر می کنیم وهرچه سعی می کنیم بیشتر بدستش بیاوریم کمتر به آن می رسیم . مثلا سراب درهوای گرم درمناطق بیابانی نمونه ای از همین خطاهای دید ماست .
اما خطاهای دیگری هم وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم:
درنمونه زیر گلوله هایی را در مسیر مشخصی قرارداده اما خواهیم دیدکه گلوله ها سر بالایی حرکت می کنند:
نمونه دوم : به نظر شما قد کدامیک از این دو نفر بلندتراست فیلم را مشاهده نمایید وبعد حدس بزنید که چگونه این اتفاق می افتد؟

نمونه سوم :بازتاب حیرت آور نور دراین تصویر همانطورکه می بینیم مجسمه کوچک برداشته نمی شود اماعلت چیست؟


این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.92 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com