آموزش خط تحريري(درس هفتم)


درس هفتم از آموزش خط تحريري

چگونگي نوشتن حروف  ((ص ض ط ظ ))

يا حروف بيضويبازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|هنري | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com