بلوغ وعلائم آندوران پس از مدرسه ابتدایی که فرزندان ما به مدرسه راهنمایی می روند در ایران مصادف با زمان بلوغ است. بلوغ مهم ترین فصل زندگی هر کس و دارای سه مرحله است که یکی پس از دیگری رخ می دهد.


- بلوغ جسمی
- بلوغ روانی
- بلوغ اجتماعی

البته انواع ديگري از بلوغ نيز وجود دارد مانند بلوغ جنسي ، بلوغ اقتصادي وبلوغ شرعي[ ادامه مطلب ... ]


نویسنده :hesami|درسي | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com