نوشابه های گازدارنوشابه های گازدار آری یانه؟؟

متاسفانه امروزه دربین خانواده ها وجوانان ما استفاده از غذاهای آماده وفست فودها رواج بسیار زیادی یافته است .واین مسئله باعث بوجودآمدن مشکلات بسیارزیادی دربین خانواده ها گردیده است .متاسفانه امروزه دربین خانواده ها وجوانان ما استفاده از غذاهای آماده وفست فودها رواج بسیار زیادی یافته است .واین مسئله باعث بوجودآمدن مشکلات بسیارزیادی دربین خانواده ها گردیده است ازجمله آنهایکی می توان به دورشدن خانواده ها ازهم به دلیل نبودن درکنارهم هنگام غذاخوردن اشاره نمود علاوه برآن فراموشی خانمها از پخت غذاهای بسیار مقوی ومفید سنتی را نیز به همراه دارد .
البته درکنارهمه اینها استفاده از نوشابه های گازدار نیز مزیدبرعلت شده که مشکلات دیگری را برای ما بوجود می آورد . درکلیپ زیر شماخواهید دید که اثر گاز CO2  در تمامی نوشابه های گازدار حتی ماء الشعیر چه زیانهایی می تواند برای ماداشته باشد ؟ حال خود می دانید که آیا بعدازاین چقدرازنوشابه های گازداراستفاده نمایید/
بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|کلیپ های آموزشی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com