نکات مهم در تهیه مربا و شربتآیا تابه حال مربا یا شربت پخته اید؟

اگر خودتان نپخته ایدآیا تابه حال دیده اید که مادرتان ، عمه یاخاله یا افراد دیگری درحال پختن شربت یا مربا باشند؟

شاید دیده باشید که بعضی مربا ها یاشربتها بسیار سفت وشکرک زده می باشند ویا حتی بعضی بسیار شل و وارفته ؟

شاید هم دیده باشید که بعضی از مربا ها یا شربتها کپک زده اند وظاهرا قابل استفتده نمی باشند ؟

اگر هیچکدام از آنهارا ندیده اید یا نشنیده اید پس شما چه دیده اید ؟

توصیه می کنم بروید ببینید یا بشنوید وبعد بیایید وادامه مطلب را بخوانید!!!!!؟[ ادامه مطلب ... ]


نویسنده :hesami|دخترانه | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com