بازي تعجباين يك سرگرمي جالبه

ميتوني يك عددانتخاب كني به شرطي كه دورقمي باشه
- دورقم اونوباهم جمع كن
 -بعدازعددانتخابيت كم كن

خوب براي اينكه بهتر لذت ببري ومتعجب بشي برروي تصويرزيركليك كن ومراحل بازي را خودت ادامه بده ودرصفحه آخر مانندصفحه زيرعددي راكه بدست مي آيد پيداكن و10ثانيه به آن خيره شوتانشان دهيم چه عددي انتخاب كرده اي
نویسنده :hesami|سرگرمي | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ


شما باید برای ارسال در سایت به سیستم وارد شوید یا اگر عضو نیستید ثبت نام کنید اینجا براي ثبت نام كليك كنيد
Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com